Personeelsbeheer

Bewaar al de personeelsgegevens in Harvest Yields.  Beheer contracten en stel de loonafrekening op basis van de de geregistreerde gewerkte uren.

  • Contractbeheer en centrale gegevens personeelsleden
  • Registratie van voorschotten loon, materialen, etc.
  • Administratie verblijven en hieraan gekoppelde kost- en inwoonkosten
  • Opmaak contracten en diverse documenten met behulp van sjablonen

 

Wenst u meer info?

Neem contact met ons op en wij plannen graag een afspraak voor u in.