Rentabiliteitsanalyse

 In administratie module zijn er verschillende rapporten beschikbaar en kan u de gegevens op diverse manieren opvragen. Alle gegevens kan u standaard exporteren naar Excel maar ook zijn er koppelingen beschikbaar met Microsoft Power BI.

 

 • Controle lijst van nog uit te voeren actiepunten
 • Analyse
  • Uur registratie
  • Kg&pluk registraties
 • Rapportage
  • Kilo’s
  • Kilo’s en uren
  • Scanning
  • Tussentijdse afrekeningen
  • Loonvoorschotten

Meer info ?

Neem contact met ons op en wij plannen graag een afspraak voor u in.