Een duidelijk overzicht met de kerncijfers over uw bedrijf.
Volg realtime oogst- en arbeidstijdenregistraties op.
Personeelsbeheer is de centrale module binnen Harvest Yields.
Tijdsregistratie gebeurt via de scanners of door manuele invoer. Dit kan zowel individueel als op groepsniveau.
De tijds- en plukregistratie wordt uitgevoerd met behulp van de scanners. De barcode scanners werken autonoom en zijn via een sim kaart gekoppeld aan het internet. Hierdoor kan op iedere locatie via de toepassing de tijd en geplukte kilo's geregistreerd worden. 
Met behulp van de scanners verloopt de kilo- & plukregistratie efficiënt.